AFICIONS / Hobbys


Una de les meues aficions és buscar huracans mitjançant la fotografia de satèl·lits. Al saber el vent puc determinar si és una Depresió Tropical, una Tempesta Tropical o un Huracà, i saber la seua categoría quan és huracà (a l'atlàntic) o tifó (en oceania i el pacífic). La imatge de dalt és del huracà Irene, de categoria 1, podem veure el seu ull que el delata.

Eines meiner Hobbies ungewöhnlich. Ich finde Orkane mit einem Wettersatelliten. Ich lasse einen Code in C + + geschrieben. Wenn wir die Windgeschwindigkeit wissen, können wir feststellen, ob wir eine tropische Depression, ein tropischer Sturm oder Orkan haben. Wir können wissen auch die Kategorie des Orkane.

Codi en C++ per a determinar si és un Huracà, Tespesta tropical o Depresió tropical.

/********************************************************************************/
/* Programa: Tempesta Tropical/Huracà**************************************************/
/* Autora: Araceli Giménez Lorente*****************************************************/
/* Darrerra actualiztació: Octubre-2012**************************************************/
/* Propòsit: Estudiar la categoria de la Tempesta Tropical i saber si és un ************************/
/*             huracà associat amb la intensitat del vent.****************************************/
/******************************************************************************/

//Inclusió de libreries externes:
#include <iostream>
using namespace std;

//Funció principal:
main (void)
{
     float valor, canvi1, canvi2, resultat;
     int eleccio, categoria;
     char x;
     cout << "1 velocitat en milles"<<endl<<"2 velocitat en nusos"<<endl<<
     "3 velocitat en km/h"<<endl<<
     "Tria una opcio per a saber la categoria de la tempesta tropical i saber si es un huraca:";
     cin >>eleccio;
     do {
        switch(eleccio)
        {
           case 1:
                  cout << "Dona'm el valor de la velocitat de la tempesta en mph:"<<endl;
                  cin >> valor;
                  resultat = valor;
                  if (resultat >= 156)
                  {
                    cout << "Es un huraca de categoria 5"<<endl;
                    }
                     else if (resultat <=155 , resultat >= 131)
                     {
                     cout << "Es un huraca de categoria 4"<<endl;
                     }
                     else if (resultat <= 130, resultat >= 111)
                     {
                     cout << "Es un huraca de categoria 3"<<endl;
                     }
                     else if (resultat <= 110, resultat >= 96)
                     {
                     cout << "Es un huraca de categoria 2"<<endl;
                     }
                     else if (resultat <= 95, resultat >= 74)
                     {
                     cout <<"Es un huraca de categoria 1"<<endl;
                     }
                     else if (resultat <=73 , resultat >= 39)
                     {
                     cout <<"Es una Tempesta Tropical"<<endl;
                     }
                     else if (resultat <=39)
                      {
                     cout <<"Es una Depresio Tropical"<<endl;
                     }
                     else
                     {
                     cout << " El vent no arriba a ser una Tempesta"<<endl;
                     }
                     break;
                         case 2 :
                              cout << "Dona'm el valor de la velocitat de la Tempesta en nusos:"<<endl;
                              cin >> valor;
                              canvi1 = ((valor * 1.85)/1.61);   //Pas de nusos a milles
                              resultat = canvi1;
                              cout <<endl<<"el valor en milles es: "<<resultat<<endl;
                               if (resultat >= 156)
                               {
                               cout << "Es un huraca de categoria 5"<<endl;
                               }
                               else if (resultat <=155 , resultat >= 131)
                               {
                               cout << "Es un huraca de categoria 4"<<endl;
                               }
                               else if (resultat <= 130, resultat >= 111)
                               {
                               cout << "Es un huraca de categoria 3"<<endl;
                               }
                               else if (resultat <= 110, resultat >= 96)
                               {
                               cout << "Es un huraca de categoria 2"<<endl;
                               }
                               else if (resultat <= 95, resultat >= 74)
                               {
                               cout <<"Es huraca de categoria 1"<<endl;
                               }
                               else if (resultat <=73 , resultat >= 39)
                               {
                               cout <<"Es una Tempesta Tropical"<<endl;
                               }
                              
                               else if (resultat <=39)
                               {
                               cout <<"Es una Depresio Tropical"<<endl;
                               }
                               else
                               {
                               cout << " El vent no arriba a ser un huraca"<<endl;
                               }      
                             break;
                         case 3 :
                              cout << " Dona'm el valor de la velocitat de l'huraca en kmh:"<<endl;
                              cin >> valor;
                              canvi2 = (valor / 1.61); //Pas de kilòmetres/hora a milles
                              resultat = canvi2;
                              cout <<endl<<"el valor en milles es: "<<resultat<<endl;
                              if (resultat >= 156)
                                      {
                                      cout << "Es un huraca de categoria 5"<<endl;
                                      }
                                      else if (resultat <=155 , resultat >= 131)
                                      {
                                      cout << "Es un huraca de categoria 4"<<endl;
                                      }
                                      else if (resultat <= 130, resultat >= 111)
                                      {
                                      cout << "Es un huraca de categoria 3"<<endl;
                                      }
                                      else if (resultat <= 110, resultat >= 96)
                                      {
                                      cout << "Es un huraca de categoria 2"<<endl;
                                      }
                                      else if (resultat <= 95, resultat >= 74)
                                      {
                                      cout <<"Es un huraca de categoria 1"<<endl;
                                      }
                                      else if (resultat <=73 , resultat >= 39)
                                      {
                                      cout <<"Es una Tempesta Tropical"<<endl;
                                      }
                              
                                      else if (resultat <=39)
                                      {
                                       cout <<"Es una Depresio Tropical"<<endl;
                                      }
                                      else
                                      {
                                      cout << " El vent no arriba a ser un huraca"<<endl;
                                      }      
                                      break;
                                      default:
                                      cout <<endl<<"Aquest valor no es valid"<<endl;      
                                      }
                                       
                            
                                     cout <<endl<<"Desitges repetir el proces (s/n): ";
                                     cin >> x;
                                                     
                                     }
                                     while (x == 's');                              
                                     return 0;
                             }
                                   

     
                  AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN CONSTRUCCIÓ. DISCULPEN LES MOLÈSTIES.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada