DISSENY / Design

Com a professora de l'Escola d'Art i Superior de Disseny, des de fa més de 10 anys, he dissenyat qualque cosa com cartells, scientific posters, targetes, logos, postals, portada de llibres i material didàctic.

Divulgación. Innovación en la enseñanza de las ciencias

Ací tenim el darrer treball meu on he dissenyat la portada d'aquest llibre compartit amb joves investigadors, i que com diu el llibre divulga la ciència i amb ella ensenya.


 I aquí un exemple d'una conferència donada la 2006 en l'EASDcastelló. L'eina fonamental en quan a tècnica és el Photoshop. El fotomuntatge amb la manipulació de les fotos , entre d'elles la fotografia infraroja, i la fotografia arqueològica i el dibuix , junt a la utilització d'algú filtre entre d'altres.

És sempre un disseny conceptual i amb una càrrega simbòlica molt significativa. Es busca un objecte en concret que represente la realitat a la que vull al·ludir, i desprès se li identifica amb un color que harmonitza el conjunt del disseny.

Un altre cartell va ser per a la setmana cultural de la facultat de matemàtiques del 30 de març al 3 d'abril del 2009. Aquí he creat la meua tipografia amb signes matemàtics, la s és el símbol de la integral, la e correspon al concepte de pertany, i la a és la lletra grega alfa. Un altre detall són les tres dades, la primera és la que habitualment s'utilitza, la segona està en codi binari, i la tercera en nombres romans. En quan a les imatges utilitzades, la primera és una corba que representa a la constant phi , aquesta està reflectada, per tant s'utilitza el concepte de simetria, una altra imatge són dos nusos matemàtics, que es diuen de vuit, relatiu a the knot theory, aquesta imatge junt amb la botella de Klein fa referència l'especialitat de Topologia. La botella de Klein també doble i una d'elles girada 360º, relatiu a altre concepte, el de gir. I una espiral que va minvant en grandària, per el que s'utilitza el concepte d'homotècia, i alhora el símbol de l'ourobos. Així que les quatre transformacions del pla euclidi hi són al cartell, aquest és un concepte relatiu a l'especialitat de geometria, una branca compartida per l'Àlgebra i la Topologia. False i True què formen part de la mateixa paraula, és un concepte de l'especialitat de la lògica matemàtica, una branca de l'Àlgebra, i és un ambigrama. I el fons és l'equació característica de Euler de mode recursiu, relatiu a l'anàlisi matemàtic i la matemàtica aplicada.


Aquest és el cas  del disseny del logo de l'Associació per al Desenvolupament de les Altes Capacitats i els Talents, High Ability Dimension, el logo és de caràcter narratiu i significativament matemàtic, en concret de la branca de la geometria i la topologia, ja que juga amb les lletres significatives de l'associació, amb les sigles ,però aquestes evolucionen canviant de dimensió, des de la dimensió zero fins a la quarta, així puja a una dimensió alta. La dimensió zero es representa per un punt que emergeix d'un pla, és el centre de la A, i la resta de la lletra queda marcada per tres vèrtex amb dues arestes que formen la lletra A. La H són tres plans que intersecten. I la lletra D és un hipercub, que aquest pertany a la quarta dimesió, però que per definició les cares d'un poliedre i l'ombra, la seua projecció, sempre és d'una dimensió menys, així que les cares del hipercub són cúbiques, és a dir, que la quarta dimensió té al seu indret la tercera dimensió. Aquí queda el logo a la postal de l'associació.


La següent targeta parteix de la idea dels tallers que imparteix des de fa 10 anys a xiquets i xiquetes superedotades, és una foto dels que inicialment estaven experimentant amb una bola de plasma, però que he substituit per la imatge del nostre planeta.


Aquest és un disseny d'un Premi Virtual per al Carnestoltes de la Física, falta el nom del guanyador/a de cada mes. La realització ha sigut amb el Photoshop.
En quan a la il·lustració científica i tècnica he posat d'exemple un poster científic a l'apartat de Matemàtiques, (anar la la pàgina), és el darrer poster que he fet, i que vaig presentar al congrès de la ECHA de Paris del 2010, que parla del Talent Matemàtic. Però he triat com a exemple un diagrama de Feymann que vaig fer amb el programa JaxoDraw, per a estudiar la creació top-antitop a partir de la col·lisió d'un parell de partícules, protó i antiprotó a l'experiment del Fermilab.      Altres programes que he utilitzat per a investigar ha sigut un GIS (Sistema de Informació Geogràfica), en concret el programa ARCWIEW, amb 240 hores de pràctiques al CIDE (Centre d'Investigació de Desertificació_UV). El INVI  i el BEAM com a sistema de tractament avançat d'imatges de satèl·lits, junt amb el Matlab.
I per a no perdre el sentit del humor matemàtic, cada any faig postals topològiques que envie als meus amics i amigues.

  I és evident que amb tant de Photoshop sempre em queda per fer qualque retoc d'alguna foto d'algú avantpassant, com el meu oncle Fermin, d'Estella (Nafarroa).

Amb tot allò pense que el disseny pot estar carregat ,com he esmentat  abans d'un caràcter poètic simbolista, amb un contingut, que no s'ha de quedar en la forma.